Era-Audit logo

Зараз Українська Змінити на Англійська Змінити на Російська

Навчання

    Наша компанія проводить навчання та тренінги працівників бухгалтерських служб суб’єктів господарювання, яке починається з оцінки рівня професійних знань. Відповідно до результатів оцінювання, розробляється індивідуальна чи групова програма навчання з обов’язковим погодженням з замовником. По викладенню кожної теми, за погодженням (вимогою) з замовником, проводиться проміжне оцінювання знань та набутих навичок. В кінці навчального курсу проводиться повторна оцінка рівня знань працівників бухгалтерської служби.

    Також наша компанія проводить тематичні семінари на замовлення суб’єктів господарювання, як виїздні, так і на підприємстві. Теми та порядок денний семінарів попередньо погоджуються з замовником.

    Теми семінарів:

  1. «До нас іде ревізор», про правильність процедур які супроводжують допуск до перевірки працівників податкової служби та її проведення.
  2. «Облік основних засобів, бухгалтерські та податкові аспекти» про правильність розподілу основних засобів по групах, нарахування амортизаційних відрахувань на основні засоби, їх придбання та реалізація.
  3. «Приріст (убуток) вартості запасів. Важливо пам’ятати» про правилиність визначення суми приросту (убутку) балансової вартості запасів та її вплив на податкову звітність.
  4. «Що таке запаси на підприємстві» про класифікацію та рух запасів на підприємстві, оформлення первинних документів.
  5. «Цінні папери, їх облік та оподаткування».
  6. «Про що говорить «власний капітал» класифікація власного капіталу та його формування.

© Era-Audit 2009. Всі права захищено.